Om oss - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

Vi möjliggör framtidens arbetsmarknad

För 10 år sedan började företag som Uber, Airbnb och Deliveroo se dagens ljus. Samtidigt som dessa företag har banat väg för en ny arbetsmarknad så är sättet som folk får betalt på fortfarande gammalmodigt.

Det är där vi kommer in i bilden. Vi ville skapa ett enkelt sätt som hjälper plattformar och marknadsplatser att direkt kunna betala sina kreatörer och frilansare och samtidigt vara trygga i att skatter, försäkringar och pensioner hanteras korrekt.

Vi utgick med fokus i vad utvecklare vill ha, och arbetade direkt med influencerplattformar och marknadsplatser för digitalt arbete för att försäkra oss om att de funktioner som utvecklats också är sådana som de faktiskt vill ha.

Gigekonomin spelar en viktig roll i hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut och allt fler personer kommer att utföra någon form av digitalt arbete eller frilansprojekt. Vi ser även att plattformar och marknadsplatser möjliggör denna utveckling och att Gigapay är en självklar partner i deras tillväxtresa.

Teamet

Vårt team har erfarenhet från tillväxtbolag inom både FinTech- och techföretag, som exempelvis iZettle, Bambora och King. Vi använder nu lärdomar från detta för att bygga bästa möjliga produkt för växande plattformar och marknadsplatser.

Raiha Buchanan

CEO

Gustav Malmqvist

CTO

Andrea Neria

CCO

Thomas Brunner

Head of Technical Sales

David Hansson

Head of Strategic Business Development

Albin Lindskog

Albin Lindskog

Chief Architect