Gigrapport - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

13 april publiceras här Claes Hembergs rapport: 

”Gig-bolagen pressas att snabbmogna”

Gig-plattformarna har vuxit snabbt och brett de senaste åren. Nu märks både växande kritik, hinder och konkurrens. Det innebär flera väsentliga vägskäl för gig-branschen. För att ge en tydligare bild av branschens dagsform och vägskäl har Gigapay anlitat den oberoende ekonomen Claes Hemberg, som med nya ögon tagit sig an branschen under fyra månader gjort 48 intervjuer och nu är klar med sin rapport.

”Gig-branschen behöver lägga mindre kraft på teknik och mer fokus på kunderna. Hela erbjudandet gig-service måste uppgraderas. För nu bli konkurrensen benhård. Då behöver bolagen arbeta mer med: data, giggare, kunder, samverkan och partners” säger Claes Hemberg.

I samband med publiceringen av rapporten kommer vi även genomföra seminarier, intervjuer, pod, diskussioner och workshops kring rapporten. Ange dina kontaktuppgifter och önskemål här nedan så skickar vi ut rapporten samt ytterligare information i samband med att det släpps. Längre ner på den här sidan kan du även läsa lite frågor och kommentarer som har ställts av läsare med anledning av rapporten. Du får även svar på dessa från Claes och Gigapay.
Frågor och svar kring Gig-rapporten

Rapportförfattaren Claes Hemberg och Gigapays Gustav Malmqvist svarar:

Varför är Hemberg så kritisk till gig-branschen?
Gustav:
 Vi anlitade Claes Hemberg eftersom han har utomstående ekonomisk blick. Det innebär att vi också får oväntade och överraskande svar. Som jag personligen inte alltid delar, men huvudidén med rapporten är ju inte applåder, utan en framåtriktad diskussion.
Claes: Kritisk, jag? Gig-branschen genomgår nu flera stora förändringar. Så är det i alla unga branscher. Kraven och vägvalen blir då både beska andra söta. Det går inte att svälja en halv medicin. Jag ser att branschen har många hemläxor. Som alla nya branscher.

Förtjänar inte gig-branschen mer beröm för nytänkande?
Claes:
Varje ny bransch tillför nya tankar. Men teknik räcker inte för succé. Utan gig-branschen kan också lära av konsumentbolag, servicebolag och tjänsteföretag. De gig-bolag som breddar blicken kommer att springa före.
Gustav: Gig-branschen har många fördelar. Ska branschen växa vidare behöver den antagligen plocka in fler begrepp som rapporten tar upp: Tydligare kundlöften, bättre stöd till giggare, samverkan… mindre teknikfokus kort sagt.

Varför är media så negativ till gig-bolagen?
Claes: Media är inte mer kritisk till gig än till andra unga branscher. Media bevaka alla branscher med en kritisk blick. Medias roll är inte att agera hyllningskör, utan en saklig granskare.

Har branschen överdrivet teknikfokus?
Gustav: I början tvingades gig-bolagen att lösa alla systemfrågor på egen hand. Snittbolaget jag möter har 20 olika datasystem. Men bara 2 är affärskritiska. Idag finns fler bolag som enkelt kan leverera alla former stöd-system. Då skulle många bolag nå lönsamhet snabbare och verkligen utveckla den teknik som gör dem än mer unika.

Kan nu även konsumentbolagen bli gig-bolag?
Gustav: Ja, nu när tekniken är mer färdigutvecklad är det enklare även för konsumentbolag att erbjuda gig-service.
Claes: Konsumentbolag visar helt klart det intresset.

Vilken del av gig-branschen har ljusast framtid?
Claes: Tre nischer ser jag: enkla gig där bolagen utbildar och vägleder sina giggare för att höja kvaliteten hela vägen till kund. Andra vägen framåt är partners för att nå stora kundgrupper. En tredje väg är förstås: Digitala gig.
Gustav: Digitala gig ser vi växer starkt. När kunderna slipper väntrum, utan flexibiliteten tas över av gig-läkare, gig-tekniker, gig-tränare mfl. Här finns också högre gig-löner. Några av dem är med i rapporten.

Rapporten kritiserar bolagen för bristande kundfokus. Hur märktes det i intervjuerna?
Claes: Bolagen talar gärna teknik, men har få siffror, fakta eller analyser kring sina kunder. Det var som att kunderna och även giggarna var lite bortglömda. Det är märkligt, när just giggare och kunder måste vara den stora potentialen.

Läs gärna mer om Gustav Malmqvists syn på rapporten här: https://gigapay.co/se/dags-att-diskutera-gig-service/

Har du några frågor eller kommentarer som du vill ställa till Claes eller Gigapay? Skicka isåfall gärna ett mail till: info@gigapay.co