Dags att diskutera gig-service - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

Dags att diskutera gig-service

Gustav Malmqvist

Under tisdagen presenterar vi en rapport över gig-branschens vägskäl, som vi beställt av den oberoende ekonomen Claes Hemberg. Han har givit rapporten den intresseväckande rubriken ”Gig-bolag pressade att snabbmogna”. Nu ser jag fram emot många samtal och diskussioner, skriver Gustav Malmqvist, en av våra grundare. Han kommer i denna kommentar att i korta drag ge sin och Gigapays syn på branschen.

Ladda ner och läs hela rapporten här: https://gigapay.co/se/claes-hembergs-gigrapport/

Varför titeln ”Gig-bolagen pressade att snabbmogna”?

– Vi ser att marknaden nu förändras snabbt på grund av pandemin. Konsumenternas beteende och krav ändras och bolagen tvingas anpassa sig. Fler etablerade företag kommer ge sig in i gig-branschen och gig-bolagen måste ta vara på den stora möjlighet de har nu.

Vad menar ni egentligen med gig-service?

– Vi tycker att det har varit för lite fokus på konsumentnyttan som gig-företagen skapar. Med hjälp av olika plattformar är det nu möjligt att matcha uppdrag med den som är mest lämpad för uppgiften. Det innebär att konsumenten lätt kan få tag i den kompetens som behövs för just deras behov.

Vilka är de största vägskälen för gig-plattformarna idag?

– Efterfrågan på gig-service växer, både inom och utanför gig-branschen. Att erkända konsumentbolag erbjuder gig-service kan både inspirera och utmana plattformarna.

– Pandemin har inneburit ett uppsving för gig-tanken. Fler efterfrågar mer flexibilitet. Det ökar och förändrar efterfrågan på korta uppdrag. Det blir spännande att se vilka bolag som vinner matchen.

Hur kommer gig-servicen se ut framåt?

– Gig-servicen behöver bli mer flexibel och mer exakt, både utifrån giggare och för kunder. Här kan plattformarna ge mer stöd till sina giggare mer med data och fakta, instruktioner, coachning och betyg.

– Sedan breddas även utbudet av olika gig-service. I hemmet, i hobbyn, i sjukvården, på resor, under matlagning… Digital gig-service ser vi har den stora potentialen i framtiden. Dels för den är mer flexibel och kan samtidigt nå ut till kunder som tidigare aldrig fått en relevant service.

Vilka steg tar gig-branschen närmaste året?

– Många gig-plattformarna har jobbat med ett brett tekniskt fokus, utanför kärnaffären. Men detta kan slösa tid och pengar på dubbelarbete av tekniska problem som redan är lösta hos olika underleverantörer. Vi tror därför att en servicenäring kommer växa fram för att kunna understödja utvecklingen.

– Ett vanligt gig-bolag har kanske 20 olika system. Men max 2 av dem är affärskritiska, där bolagen behöver full kontroll. Smartare val skulle göra bolagen mer lönsamma, hållbara och nå fler kunder.

Vilken gig-service växer mest framåt?

– Bekvämlighet för konsumenten går före nästa allt. Idag finns hem-gig som underlättar vardagslivet hemma, när vi ska ta hand om vårt hem. De är praktiska gig.

– Nästa stora våg är här digitala gig. Istället för att kunden sitter av sin tid i väntrummet på vårdcentralen så är det istället en plattform med video-länkar som engagerar rätt antal läkare och sköterskor varje given minut.

– Tekniken kan flytta över ansvaret från kunden i väntrummet till giggaren. Läkarna och sjuksköterskorna har istället ansvaret att bidra med flexibilitet. Istället för att kunden offrar sin fritid. Det kanske får bli nästa gig-rapport.

Hur kommer gig-plattformarna att samverka med traditionella näringslivet?

– De unga gig-plattformarna och de traditionella konsumentbolagen har en hel del att lära av varandra. Plattformarna är duktiga på teknik och konsumentbolagen har etablerade kundrelationer. Tillsammans kan de utveckla gig-branschen till helt nya nivåer närmast åren.

Vad överraskar er i rapporten?

– Jag uppskattar fokuset på konsumenten. Istället för att tala om hur vi producerar gig-jobb tala om hur kunderna uppfattar gig-service.

– Rapporten beskriver en snävare definition av gig-service (flexibla enkla extrajobb) än vad många gig-bolag själva gör. Även frilansare, konsulter, influencers m.fl. kan anses utföra olika gig.

Kommer gig-plattformarna konsolideras?

– Marknaden breddas och konsolideras samtidigt. I vilken ordning är svårt att säga. I rapporten ser Hemberg att de mindre plattformarna kan bli uppköpta av mer etablerade bolag. Vi ser också att stora bolag vill hyra eller köpa loss teknikbolagens kompetens.

Behövs begreppet gig-service?

– Ja, det är ju kundernas perspektiv som är viktigast av allt. Utan dem har vi ingenting. Sedan kan den servicen ske på plats, via telefon, via nätet… Leveransen kommer se mycket olika ut. Men branschens fokus måste bli kundernas upplevelse hela vägen till nöjd kund.

Flexibilitet nämns i rapporten som en huvudfaktor för gig. Hurdå?

– Nya tjänster måste tillföra något nytt, för att få en plats på marknaden. Här kan gig-branschen erbjuda större flexibilitet på flera sätt; i plats, tid, kvalitet och pris. Det gör att nya tjänster efterfrågas och uppstår. Framförallt kan konsumenten och giggaren själv bestämma när man vill ha eller utföra tjänsten. Jobb eller service on-demand vinner många på. Tiden sedan man tog ledigt från jobbet för att gå till banken för att betala räkningar är långt gången för de flesta.

Har gig-plattformarna missat att ta hand om sina giggare?

– Gig-servicen kan aldrig bli bättre än giggarna. Här finns en stor potential. Kunderna kräver mer av kvalitets-giggare i form av kompetens, administration, stöd och service. Detta kommer att lyfta hela branschens anseende.

Vad händer nu med rapporten?

– Nu bjuder vi på Gigapay in branschen att diskutera Gig-rapporten. Hemberg har lovat att delta i möten och diskussioner. Med branschen, investerare, politiker, fack, investerare och myndigheter mfl.

Vad händer med debatten inom Gig-branschen på lite längre sikt, hoppas du?

– Gig-rapporten kan hjälpa branschen att hitta mer gemensamma frågor, fokus och ambitioner. Branschen har så mycket att vinna på en mer gemensam agenda.

Förändrar Gigapays affärsplan, efter läsningen av rapporten?

– Både ja och nej. Övergripande är vårt fokus att serva gig-plattformar med ännu bättre relation till sina giggare och kunderna. Här ger rapporten hela branschen flera konkreta förslag. 

– Gig-service är på frammarsch i såväl teknik som mer mogna bolag. Vi kommer få se några få starka standarder, som gör branschen smidigare och mer effektiv. Då har gig-service förenklat vardagen för många människor. Det är riktig samhällsnytta.