FAQ - Egenanställda - Gigapay
Continue to the English version. 🇺🇸 ×

FAQ – Egenanställda

Vad är Gigapay?

Gigapay är ett verktyg som hjälper frilansare och giggare att ta betalt snabbt och enkelt för tjänster som dessa har utfört utan att lägga på massa administration. Gigapay hjälper bland annat till med att deklarera och betala skatter, arbetsgivaravgifter samt försäkringar. Detta gör livet lättare för dig som frilansare eller giggare, så att du kan tänka mindre på administration såsom bokföring, skatter, och att starta företag och istället fokusera på ditt arbete.

Varför ska jag använda Gigapay?

Att få betalt av ett företag är inte alltid en lätt process. För att kunna få betalt av ett företag så måste du typiskt sett antingen vara anställd, fakturera företaget genom ditt egna företag eller att använda sig av en egenanställningsföretag, som Gigapay. Genom att använda Gigapay så får du en kombination av flexibilitet att bestämma när du vill arbeta samtidigt som du slipper att starta ett företag och hantera administration såsom bokföring samt deklarera och betala skatt.

Vad kostar det att använda Gigapay?

Gigapay har inga fasta eller abonnemangskostnader, istället tar vi en avgift om 5% av det belopp som du fakturerar (exklusive moms). Denna avgift dras i samband med att fakturan har betalats av din kund. Med andra ord så tar vi bara ut en avgift i samband med att du får betalt genom Gigapay. I vissa fall, kan avgiften vara lägre än 5% till exempel om företaget som du fakturerar har ett samarbetsavtal med Gigapay. Vår avgift framgår tydligt i samband med att du skapar en faktura.

När får jag betalt?

Gigapay skickar ut ett email eller ett sms till dig så snart som du kan ta överföra dina pengar. I meddelandet får du instruktioner om hur du överför pengarna till ditt bankkonto och så snart som du accepterat överföringen kommer Gigapay att skicka pengarna till ditt bankkonto.

Vanligtvis får du in pengarna på ditt konto inom några minuter från det att du accepterat utbetalningen, förutsatt att du har någon av följande banker: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Danske Bank. För andra banker kan du vanligtvis se pengarna på ditt konto följande bankdag. I vissa fall kan underhåll eller driftsavbrott i banktjänsterna leda till att det tar längre tid för dig att få in pengarna på ditt konto.

Varför har jag fått ett sms eller email från Gigapay?

Om du har fått ett sms eller email från oss så beror det på att du antingen har lagts till i ett företags team för att ta emot lön eller att du har en utbetalning att hämta ut. I meddelandet du har fått finns instruktioner om vad du gör härnäst.

Om du har accepterat ett textmeddelande utan att ha någonting att göra med företaget som bjudit in dig så kan du kontakta Gigapay direkt på info@gigapay.co eller genom att klicka på chatsymbolen i nedre högra hörnet.

Varför kan jag inte registrera mitt bankkonto?

Det kan finnas olika anledningar till detta, kontrollera gärna följande saker först:

  • Du har fyllt i fel bankkontonummer. Vänligen dubbelkolla att du har fyllt i rätt bankkontonummer.
  • Du har inte klickat “Välj” efter att du har fyllt i ditt clearing- och kontonummer.

Vänligen kontakta oss om ditt problem kvarstår genom att kontakta Gigapay på info@gigapay.co eller genom att klicka på chatsymbolen i nedre högra hörnet.

Varför har jag inte fått min betalning ännu?

Det kan vara ett antal grunder till det. Först och främst bör du dubbelkolla att du har registrerat korrekt bankuppgifter samt att du har accepterat utbetalningen. Om du har gjort detta och fortfarande inte fått dina pengar så kan fördröjningen bestå i att:

  • Din kund inte har betalat fakturan
  • Din bank har inte möjlighet att ta emot direktbetalningar*
  • Vår eller din bank underhåller sina system eller har driftsstörningar
  • Du kanske har fyllt i fel bankuppgifter (logga in ditt Gigapaykonto och dubbelkolla ditt bankkontonummer under “Inställningar”)

Om du inte har tagit emot betalningen inom 24 timmar efter att du har accepterat utbetalningen, så kan du kontakta vår Support genom att klicka på chatsymbolen i nedre högra hörnet eller genom att skicka ett mail till info@gigapay.co.

* Följande banker har för närvarande stöd för direkt betalningar till bankkonton: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken och Danske Bank.

Binder jag mig till ett abonnemang eller en månadskostnad?

Nej, genom att använda dig av Gigapay så binder du dig inte till någon månadskostnad eller något abonnemang. Du binder dig inte heller till att nå upp till vissa volymer till att fakturera vissa belopp per månad, utan kan fakturera så mycket eller så lite som du vill. Gigapay ut en avgift i samband med att du får betalt för din faktura.

Kan jag använda Gigapay även om jag inte har ett företag?

Ja, du kan skicka fakturor till företag genom Gigapay även som privatperson. Om du däremot använder Gigapay för att betala andra privatpersoner så behöver du ett företag.

Vem betalar mina skatter?

När du använder Gigapay som egenanställd så deklarerar och betalar Gigapay din inkomstskatt för det arbete du fakturerar genom vår tjänst.

Vilka försäkringar täcks jag av?

När du utför arbete genom Gigapay så täcks du av en olycksfalls- samt ansvarsförsäkring. Vänligen se till att förhandsregistrera ditt jobb för att täckas fullt ut av Gigapay’s försäkringar. Notera att vår försäkring inte täcker alla typer av jobb. För att se om du täcks av vår försäkring vänligen kontakta oss på info@gigapay.co eller genom att klicka på chatsymbolen i nedre högra hörnet. 

Vad ska jag göra om jag råkar ut för en olycka i jobbet?

Om du råkar ut för en olycka eller tillbud i jobbet som involverar en direkt risk för dödsfall eller en allvarlig fysisk skada så bör du omgående kontakta SOS-Alarm på 112. Om du råkar ut för en olycka eller ett tillbud när du utför ett arbete genom Gigapay så ska du så snabbt som möjligt kontakta Gigapay på +46 8 120 270 80. Efter att du gjort detta så fyller du i vårt formulär för Olycka och Tillbud.

Vad kan jag göra för att minimera riskerna på min arbetsplats?

När du arbetar genom Gigapay så är skyldig att följa de instruktioner eller direktiv som ges av din klient eller av Gigapay. Detta inkluderar användande av säkerhetsutrustning eller annan utrustning som anges. Du ska även vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga och undvika olyckor och tillbud.

Du ska vara observant och peka ut risker eller tillkortakommanden i arbetsmiljön till din närmaste chef, teamledare eller kund. Om sysslan utgör en direkt eller allvarlig risk för ditt liv och din hälsa så ska du omgående försätta dig i trygghet samt utan fördröjning göra din chef, teamledare eller kund varse om att du inte kan utföra sysslan tills dess risken har åtgärdats. Om din chef, teamledare eller kund negligerar dina varningar så kan du alltid kontakta Gigapay på info@gigapay.co, genom att klicka på chatsymbolen i nedre högra hörnet eller på +46 8 120 270 80.